ફિડલ કાસ્ટ્રો (Q11256)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
former First Secretary of the Communist Party and President of Cubaઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ફિડલ કાસ્ટ્રો
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Fidel Castro
  former First Secretary of the Communist Party and President of Cuba
  • Fidel Alejandro Castro Ruz

  વિધાનો

  Fidel Castro5 cropped.JPG
  ૩૧૯ × ૪૪૫; ૭૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Fidel Alejandro Castro Ruz (સ્પેનિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  Fidel Alejandro Castro Ruz (સ્પેનિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  Fidelઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Alejandroઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  second family name in Spanish nameઅંગ્રેજી
  Ruzઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૩ ઓગસ્ટ 1926Gregorian
  ૫ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Fidel Castro
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Fidel Castro
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Fidel Castro (2)
  Biránઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Santa Ifigenia Cemeteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ángel Castro y Argizઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Juanita Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ramón Castro Ruzઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Raúl Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mirta Díaz-Balartઅંગ્રેજી
  ૧૧ ઓક્ટોબર 1948
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Alina Fernándezઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fidel Ángel Castro Díaz-Balartઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statespersonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  partisanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  politicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  President of Cubaઅંગ્રેજી
  ૨ ડિસેમ્બર 1976
  ૨૪ ફેબ્રુઆરી 2008
  Raúl Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૯ એપ્રિલ 2011
  Raúl Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prime Minister of Cubaઅંગ્રેજી
  ૧૬ ફેબ્રુઆરી 1959
  ૨૪ ફેબ્રુઆરી 2008
  Raúl Castroઅંગ્રેજી
  ૧૬ સપ્ટેમ્બર 2006
  ૨૪ ફેબ્રુઆરી 2008
  Raúl Castroઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  23
  ૧૦ સપ્ટેમ્બર 1979
  ૬ માર્ચ 1983
  series ordinalઅંગ્રેજી
  7
  ૦ સંદર્ભ
  Partido Ortodoxoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  26th of July Movementઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hero of the Soviet Unionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Leninઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the October Revolutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the White Lionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Star of Romaniaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Georgi Dimitrovઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Jamaicaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jamaican Order of Meritઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Karl Marxઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Klement Gottwaldઅંગ્રેજી
  ૧૦ જુલાઇ 1986
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Liberatorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Crown of the Realmઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the Quetzalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Confucius Peace Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Lenin Peace Prizeઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Emblem of the Republicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Merit (Ukraine), 1st classઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Communist Party of Cubaઅંગ્રેજી
  ૩ ઓક્ટોબર 1965
  ૦ સંદર્ભ
  Partido Ortodoxoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૬ માર્ચ 1962
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૬ માર્ચ 1962
  ૩ ઓક્ટોબર 1965
  ૦ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lapsed Catholicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fidel Castro Signature.svg
  ૩૦૨ × ૧૫૬; ૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  commandantઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fidel Castro
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Fidel Castroઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Lentapediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Кастро, Фидель (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  volumeઅંગ્રેજી
  5
  page(s)અંગ્રેજી
  278
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  warheroes.ru IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  redirectઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  iTunes artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Spotify artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  WBPLN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYRB contributor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RIA Novosti referenceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Bitraga author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHCL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો