ડો. હરગોવિંદ ખુરાના (Q107462)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Indian-American molecular biologist (1922-2011) અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડો. હરગોવિંદ ખુરાના
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  Indian-American molecular biologist (1922-2011)
  • Hargobind Khorana
  • Har G. Khorana

  વિધાનો

  Har Gobind Khorana.jpg
  ૪૦૦ × ૫૬૩; ૩૦ KB
  Har Gobind Khorana omkring 1950. (સ્વીડિશ)
  ૧ સંદર્ભ
  Har Gobind Khorana (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  हर गोबिन्द खोराना (હિન્દી)
  ૧ સંદર્ભ
  হর গোবিন্দ খোরানা (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  ૯ જાન્યુઆરી 1922Gregorian
  ૧૦ સંદર્ભો
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Корана Хар Гобинд
  ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2015
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Gobind Har Khorana
  Raipur અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૯ નવેમ્બર 2011
  ૧૦ સંદર્ભો
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  geneticist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  molecular biology અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  German Academy of Sciences Leopoldina અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSR અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Academy of Arts and Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of the Punjab અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  University of Liverpool અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  doctoral advisor અંગ્રેજી
  Vladimir Prelog અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Punjabi diaspora અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Willard Gibbs Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize in Physiology or Medicine અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Robert W. Holley અંગ્રેજી
  Marshall Warren Nirenberg અંગ્રેજી
  prize money અંગ્રેજી
  ૧,૧૬,૬૬૬ Swedish krona
  award rationale અંગ્રેજી
  för deras upptäckter rörande tolkningen av den genetiska koden och dennas funktion vid proteinsyntes (સ્વીડિશ)
  for their interpretation of the genetic code and its function in protein synthesis (અંગ્રેજી)
  Louisa Gross Horwitz Prize અંગ્રેજી
  winner અંગ્રેજી
  Marshall Warren Nirenberg અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Medal of Science અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dannie Heineman Prize અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Remsen Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Корана Хар Гобинд
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Medvik અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Khorana, Har Gobind, 1922-2011
  ૧ સંદર્ભ
  exact match અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadian Encyclopedia article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Khorana, Har Gobind
  ૦ સંદર્ભ
  Den Store Danske ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Google Doodle અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leopoldina member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
  stated as અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Laureate API ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online PWN Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PAS member ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Prabook ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC ARK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The World Academy of Sciences fellow ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find a Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Dr. Har Gobind Khorana Ph.D. (est. 9 Jan 1922 - 9 Nov 2011)
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો