રાજેશ ખન્ના (Q107130)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Bollywood actorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રાજેશ ખન્ના
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Rajesh Khanna
  Bollywood actor

   વિધાનો

   Rajesh Khanna (અંગ્રેજી)
   ૧ સંદર્ભ
   राजेश खन्ना (હિન્દી)
   ૧ સંદર્ભ
   Khannaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Dimple Kapadiaઅંગ્રેજી
   ૧૮ જુલાઇ 2012
   ૦ સંદર્ભ
   Twinkle Khannaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Rinke Khannaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   BFJA Awards for Best Actorઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   Anandઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BFJA Awards for Best Actorઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   Bawarchiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Filmfare Special Awardઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   Anuraagઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BFJA Awards for Best Actorઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   Namak Haraamઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BFJA Awards for Best Actorઅંગ્રેજી
   for workઅંગ્રેજી
   Amritઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Filmfare Special Awardઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   winnerઅંગ્રેજી
   Vijay Anandઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   nominated forઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   work period (start)અંગ્રેજી
   1966
   ૧ સંદર્ભ
   work period (end)અંગ્રેજી
   2012
   ૦ સંદર્ભ
   candidacy in electionઅંગ્રેજી
   voiceઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૨ સંદર્ભો
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૦ સંદર્ભ
   NNDB people IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   NE.se IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો