મિર્ઝા ગાલિબ (Q107000)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઉર્દૂ અને ફારસી શાયર
 • ગાલિબ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મિર્ઝા ગાલિબ
ઉર્દૂ અને ફારસી શાયર
 • ગાલિબ
અંગ્રેજી
Mirza Ghalib
Urdu-Persian poet
 • Ghalib

વિધાનો

Mirza Ghalib photograph 2.jpg
૨૭૬ × ૩૯૨; ૫૪ KB
૦ સંદર્ભ
noble titleઅંગ્રેજી
Mirzaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
مرزا غالب
૦ સંદર્ભ
૨૭ ડિસેમ્બર 1796Gregorian
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
named asઅંગ્રેજી
غالب
૦ સંદર્ભ
Mir Taqi Mirઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Shia Islamઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Mirza Ghalib
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
EGAXA IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Songkick artist IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
Google Doodleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLP IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CONOR IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો