Peter Debye (Q103835)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
研究者 中文 (已轉換拼寫)
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Peter Debye
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Peter Debye
  Dutch-American physicist and physical chemist
  • Peter Joseph William Debye
  • Peter J, W, Debye
  • Petrus Debye
  • P.J.W. Debije
  • Petrus Josephus Wilhelmus Debije

  陳述

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  Debye100.jpg
  250 × 355;​19 KB
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  性別 繁體中文
  3 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 6 2024
  母語人名 繁體中文
  Peter Debije (荷蘭文)
  出生姓名 繁體中文
  Petrus Josephus Wilhelmus Debije (荷蘭文)
  名字 繁體中文
  佩楚斯 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  1
  約瑟夫斯 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  2
  威廉默斯 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  3
  姓氏 繁體中文
  出生日期 繁體中文
  24 3 1884格里曆
  11 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Petrus Josephus Wilhelmus Debije (荷蘭文)
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debije
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter (Petrus) Josephus Wilhelmus Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Debye
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  主體名為 繁體中文
  Peter Josef William Debye
  載於 繁體中文
  死亡日期 繁體中文
  2 11 1966
  13 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Petrus Josephus Wilhelmus Debije (荷蘭文)
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debije
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter (Petrus) Josephus Wilhelmus Debye
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Debye
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph Wilhelm Debye
  主體名為 繁體中文
  Peter Josef William Debye
  載於 繁體中文
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 參考文獻
  死因 繁體中文
  心臟病 繁體中文
  0 參考文獻
  墓地 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 6 2024
  配偶 繁體中文
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 3 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 3 2022
  工作領域 繁體中文
  2 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 11 2022
  物理化學 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  理論化學 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 11 2022
  X射線 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 11 2022
  僱主 繁體中文
  萊比錫大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1927
  哥廷根大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1914
  蘇黎世大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1920
  康乃爾大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1940
  烏特勒支大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  3 2 1912格里曆
  終於 繁體中文
  1914
  所屬實體 繁體中文
  柏林洪堡大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1934
  慕尼黑大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1906
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  始於 繁體中文
  1911
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  就讀學校 繁體中文
  阿亨工業大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1901
  終於 繁體中文
  1905
  慕尼黑大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1906
  0 參考文獻
  學位 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1908
  頒發者 繁體中文
  慕尼黑大學 繁體中文
  博士生導師 繁體中文
  阿諾·索末菲 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1908
  就讀學校 繁體中文
  慕尼黑大學 繁體中文
  博士生 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1935
  3 參考文獻
  日語維基百科 繁體中文
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 9 2018
  時間點 繁體中文
  1929
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 9 2018
  魯道夫·佩爾斯 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1929
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 9 2018
  保羅·謝爾 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1916
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 9 2018
  俄語維基百科 繁體中文
  漢斯·法爾肯哈根 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1921
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 9 2018
  時間點 繁體中文
  1920
  0 參考文獻
  弗里茨·茨維基 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  漢斯·法爾肯哈根 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Franz Wever 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Emil Funk 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Karl Schatz 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Rudolf Gast 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Lothar Hahn 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Werner Linke 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  Hans Triebel 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  工作地點 繁體中文
  參與 繁體中文
  0 參考文獻
  主要作品 繁體中文
  德拜長度 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  成員屬於 繁體中文
  皇家學會 繁體中文
  始於 繁體中文
  25 5 1933
  0 參考文獻
  普魯士科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  薩克森科學與人文學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  27 2 1928格里曆
  終於 繁體中文
  1 10 1935
  主體角色 繁體中文
  0 參考文獻
  利奧波第那科學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1932
  1 參考文獻
  海德堡科學與人文學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1959
  主體角色 繁體中文
  通訊會員 繁體中文
  1 參考文獻
  蘇聯科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  匈牙利科學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  美國文理科學院 繁體中文
  始於 繁體中文
  1927
  1 參考文獻
  俄羅斯科學院 繁體中文
  始於 繁體中文
  1924
  1 參考文獻
  薩克森科學與人文學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1 10 1935
  主體角色 繁體中文
  通訊會員 繁體中文
  0 參考文獻
  印度國家科學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  哥廷根科學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1916
  1 參考文獻
  美國國家科學院 繁體中文
  始於 繁體中文
  1947
  1 參考文獻
  所獲獎項 繁體中文
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1936
  獎金 繁體中文
  159,850 Sui-tiên krona
  獲獎理由 繁體中文
  for his contributions to our knowledge of molecular structure through his investigations on dipole moments and on the diffraction of X-rays and electrons in gases (英文)
  för de bidrag, som han genom sina undersökningar över dipolmoment och över röntgen och elektronstråleinterferens i gaser lämnat till kännedom om molekylernas byggnad (瑞典文)
  2 參考文獻
  標題 繁體中文
  The Nobel Prize in Chemistry 1936 (英文)
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 2 2021
  標題 繁體中文
  Table showing prize amounts (英文)
  檢索日期 繁體中文
  3 2 2021
  出版日期 繁體中文
  Si-ngie̍t 2019
  出版者 繁體中文
  諾貝爾基金會 繁體中文
  時間點 繁體中文
  1950
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  1949
  法蘭克林獎章 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1937
  0 參考文獻
  洛侖茲獎章 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1935
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  1965
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  1956
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  美國物理學會會士 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  時間點 繁體中文
  1930
  0 參考文獻
  英國皇家學會外籍會員 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  25 5 1933
  1 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  94
  高分子物理獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1965
  1 參考文獻
  時間點 繁體中文
  1961
  提名或入圍獎項 繁體中文
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1927
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1928
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1929
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1931
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1932
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1933
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1934
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1935
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1936
  記載處 繁體中文
  頁碼 繁體中文
  321
  0 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  99
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  31 10 2022
  0 參考文獻
  維基專題:數學 繁體中文
  0 參考文獻
  埃爾德什數 繁體中文
  5
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  Peter Debye
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Peter Debye
  0 參考文獻

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  23 10 2017
  載於 繁體中文
  CANTIC ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Debye, Peter J. W.
  0 參考文獻
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2023
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 12 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  23 10 2017
  載於 繁體中文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  1 10 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  23 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Debye, Peter Joseph William, 1884-1966
  0 參考文獻
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 10 2022
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  學術譜系標識符 繁體中文
  0 參考文獻
  美國國家傳記編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  BDELIS ID 英文
  0 參考文獻
  傳記門戶編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CCAB ID 英文
  0 參考文獻
  CiNii CRID 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Debye, Peter Joseph William
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Peter Debye
  1 參考文獻
  FactGrid項目編號 繁體中文
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  ДЕБАЙ
  棄用原因 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  HDS編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Petrus Josephus Wilhelmus Debye
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  美國國家科學院成員編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  PM20 文件夾編號 中文 (已轉換拼寫)
  作品數量 繁體中文
  9
  主體名為 繁體中文
  Debye, Peter
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SHARE目錄作者ID 繁體中文
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  SNK ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Find a Grave編號 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 6 2024
  主體名為 繁體中文
  Peter Joseph William Debye aka Debije (24 Mar 1884 - certain 2 Nov 1966)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá