Goodreads work ID (P8383)

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
unique identifier for written works (Q47461344) on Goodreads
  • Good reads work ID
Language Label Description Also known as
English
Goodreads work ID
unique identifier for written works (Q47461344) on Goodreads
  • Good reads work ID

Data type

External identifier

Statements

Goodreads 'g' logo.svg
512 × 512; 14 KB
0 references
This property should not be confused with Goodreads book ID (P2969), which is a unique identifier for versions, editions, or translations (Q3331189). For any one written work like War and Peace there should be only one Goodreads work ID but there may be multiple Goodreads book IDs. You can get this value from the "all editions" link on a Goodreads book page. (English)
0 references
Esta propiedade non debe confundirse co idenficador Goodreads de edición, que que é o identificador único para versións, edicións,ou traducións. Por cada obra escrita, como A Esmorga, debe haber só un identificador Goodreads de obra, pero podería haber múltiples identificadores Goodreads de edición. A información sobre as distintas edicións pode tomarse dos valores mostrados ao premer en "todas las ediciones" na páxina de cada libro en Goodreads. (Galician)
0 references
https://www.goodreads.com/work/editions/$1
0 references
^https?:\/\/www\.goodreads\.com\/work\/editions\/(\d+)
^Editions of\s(.+)\sby\s.+$
0 references
https://www.goodreads.com/search?q=$1&search%5Bsource%5D=wikidata&search_type=books&tab=books
0 references

Constraints