Help:Description/th

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
รูปแบบของหน้าวิกิสนเทศ แสดงให้เห็นถึงส่วนของคำอธิบายและส่วนอื่น ๆ

หน้าที่เกี่ยวกับวิกิพีเดีย[edit]

หน้าใดก็ตามที่ไม่ใช่หน้าบทความ แต่เป็นหน้าเฉพาะของวิกิพีเดีย ให้มีคำว่า "วิกิพีเดีย" อยู่ในคำอธิบายด้วย

ตัวอย่าง

ป้ายชื่อ: ซี
คำอธิบาย: หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดียสำหรับชื่อ "ซี"

ป้ายชื่อ: หมวดหมู่:กีฬาในรัฐโอไฮโอ
คำอธิบาย: หมวดหมู่วิกิพีเดีย
หมวดหมู่วิกิพีเดียสำหรับชื่อ "ซี"